O projekcie

Wygrywaj Wolontariat to niezwykły projekt i wyjątkowe wydarzenie dla polskiego wolontariatu.

Jego celem jest wzmocnienie potencjału organizacji obywatelskich, poprzez propagowanie i zwiększanie wiedzy o konkretnych kompetencjach nabywanych przez wolontariuszy w nich działających.

Chcemy umacniać pozytywny wizerunek wolontariatu, jako aktywności rozwojowej przynoszącej korzyści zaangażowanym wolontariuszom i zwiększać świadomość zarówno organizacji pozarządowych, jak i wolontariuszy z nimi współpracujących.

Udział w projekcie sprawi, że zarówno koordynatorzy/koordynatorki, jak i wolontariusze/wolontariuszki inaczej spojrzą na kompetencje, które nabyli i rozwinęli dzięki współpracy z organizacjami pozarządowymi. Organizacje pozarządowe zyskają nowoczesne narzędzie do wspierania i doskonalenia programów wolontariackich.

Wzmacniamy, uczymy i rozwijamy wolontariat.

Narzędzie do pracy z wolontariuszami

Grę “Wygrywaj Wolontariat” (w wersji pudełkowej i do samodzielnego wydruku). Gra, poza dawaniem informacji zwrotnej o satysfakcji i zaangażowaniu w wolontariat przez wolontariuszy, będzie w jasny sposób przedstawiać, jakie kompetencje zostały przez nich rozwinięte. Dzięki temu Wasza organizacja posiądzie wiarygodne dane mówiące o korzyściach uczestnictwa w wolontariacie. Mechanika gry ułatwia rozmawianie o różnych aspektach wolontariatu i rzeczach trudnych, o których nie jest łatwo komunikować wolontariuszom - a stanowi to bezcenną wiedzę i informację zwrotną dla organizacji, które mogą dzięki tej wiedzy udoskonalać swoją współpracę z wolontariuszami.

Wideo-wsparcie

Materiały wideo wspomagające korzystanie z narzędzia. Używanie gry będzie proste dla koordynatorów/koordynatorek i wolontariuszy/wolontariuszek. Niemniej treści, które za nią stoją są złożone. Dlatego instrukcja w grze ma stanowić wariant uproszczony, a jej rozwinięcie omówimy w serii 3 filmów trwających kilka minut, publikowanych m.in. na YouTube.

Wymianę doświadczeń

Dostęp do grupy facebookowej programu. Koordynatorzy i koordynatorki wolontariatu biorący udział w projekcie otrzymają miejsce, w którym będą mogli wymieniać się wiedzą i doświadczeniami zarówno tymi związanymi z projektem, jak i z ich codzienną pracą. Celem istnienia grupy jest stworzenie ogólnopolskiej społeczności wspierających się wzajemnie osób reprezentujących organizacje pozarządowe z różnych dziedzin, które wykorzystują innowacyjne, zgrywalizowane narzędzia, takie jak nasza gra.

Oprócz tego:

 • Współtworzenie ogólnopolskiego projektu
  Wybrane organizacje wezmą udział w testach gry, mając tym samym bezpośredni wpływ na jej ostateczną formę. Będziemy również promować Waszą organizację w naszych mediach społecznościowych, jako profesjonalnego organizatora wolontariatu. Dodatkowo, każda z organizacji otrzyma raport działania narzędzia we własnej organizacji oraz skonsolidowany raport wszystkich organizacji biorących udział w projekcie, pokazujący Waszą organizację na tle innych. Sami jesteśmy ciekawi czy kompetencje rozwijane w różnych organizacjach istotnie się od siebie różnią :)
 • Zmiana wizerunku wolontariatu
  Gra, którą Wam oferujemy jest narzędziem absolutnie nowatorskim, tworzonym z epickim rozmachem. Zasięg naszego programu przewiduje udział 1400 organizacji, które staną się pionierami w dziedzinie rozwoju polskiego wolontariatu. Wszelkie wydarzenia związane z grą i projektem będą podstawą do promocji, popularyzacji wolontariatu, a tym samym - rozwoju organizacji. Krótko mówiąc - będziemy wspólnie zmieniać świat!

Do udziału w projekcie zapraszamy organizacje, które:

Współpracują przynajmniej z 6-cioma wolontariuszami.

Posiadają w swoim gronie osobę odpowiedzialną za wolontariuszy, zajmującą się wolontariuszami, np. koordynatora/koordynatorkę wolontariatu.

Mają budżet na rozwój wolontariatu nieprzekraczający 100 tys. złotych.

Wystarczy kilka prostych kroków:

Zarejestruj się
Zarejestruj się wpisując niezbędne informacje o Twojej organizacji najpóźniej do 23 listopada . Po rejestracji, otrzymasz email z potwierdzeniem zarejestrowania. Po zakwalifikowaniu gra zostanie przesłana na podany adres.

Zagraj x2
Po otrzymaniu gry należy zagrać w nią przynajmniej dwa razy (choć zachęcamy, żeby rozgrać ją więcej razy). Każda rozgrywka trwa ok. 20-30 min.

Dodaj relację
Po rozegraniu partii należy wypełnić raport, według formularza dostępnego w zakładce „Dodaj raport”. Formularz jest bardzo prosty i przyjemny – jego wypełnienie trwa zaledwie 6 minut!

Daj nam feedback

Na koniec przyda się jeszcze trochę wsparcia całego projektu i nas, jako twórców, dzięki Twojemu feedbackowi.

Otrzymujesz od nas grę i zależny nam, aby sprawdzić wyniki jej działania w organizacjach biorących udział w projekcie. Dlatego prosimy Cię o informację zwrotną – jeżeli uważasz, że coś nie działa jak powinno albo kiedy spełniła swoją rolę i uważasz, że jest cennym narzędziem, które pomogło Ci w pracy z wolontariuszami – z każdym wnioskiem napisz do nas, dzięki temu będziemy mogli jeszcze lepiej rozwijać projekt.

Im więcej aktywności wykonasz, tym bardziej szczegółowe będą raporty, które otrzymacie po zakończeniu projektu.

 • Rejestrujesz się na stronie
 • Otrzymujesz maila powitalnego, a następnie oczekujesz na wynik rekrutacji
 • Jeśli spełniasz wymagania projektu - otrzymujesz maila z tokenem niezbędnym do raportowania rozgrywek
 • Śledzisz pilnie naszą stronę i media społecznościowe, by być na bieżąco ze wszystkimi informacjami
 • Otrzymujesz grę! Rozpakowujesz ją i zaczynasz swoje doświadczenie z tym narzędziem!
 • Rozgrywasz grę z wolontariuszem/wolontariuszką
 • Raportujesz rozgrywki na tej stronie w zakładce “Dodaj raport
 • Wypełniasz kwestionariusz ewaluacji na koniec projektu
 • Otrzymujesz certyfikat i nasze podziękowanie za udział w projekcie! :)